DSC_0768

Değerli Öğrenciler,

2017-2018 Akademik yılın başladığı bu günlerde hepinizi sevgiyle selamlıyor, başarılar diliyorum.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 17.05.2007 tarihinde 5662 sayılı kanun uyarınca kurulmuştur. Fakültemiz bu güne kadar bir yandan teknik, idari ve akademik alt yapı gerekliliklerini hızlı bir şekilde tamamlarken, diğer yandan 23.05.2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol gereğince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık hizmetine devam etmektedir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 1., 4., 5. ve 6. Dönem öğrencilerimiz eğitimlerine Fakültemizde devam etmektedirler. Halen 2. ve 3. Dönem öğrencilerimiz eğitimlerine  kardeş Tıp Fakültemiz olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etmekteler. Bu itibarla Kardeş Tıp Fakültemiz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, yönetici ve öğretim üyelerine bugüne kadar öğrencilerimize yapmış oldukları tüm katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz.

Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 10, Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 19 ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 13 ana bilim dalı bulunmaktadır.  Bu ana bilim dallarında 48’i Araştırma Görevlisi, 79’u Doktor Öğretim Üyesi, 13’ü Doçent ve 14’ü Profesör (Profesörlerimizin 8’i Fakültemizde tam zamanlı çalışmakta olup, 5’i 2457. Sayılı Kanunun 38. ve 40/b maddesi uyarınca kurum dışında görevlendirilmiştir.)  kadrosunda olmak üzere toplam 154 akademik personel görev yapmaktadır.

Temel amacımız; öğrencilerimizi, insana değer veren, insan odaklı çalışan, ailesini, ülkesini ve tüm insanlığı seven, mesleki açıdan tam donanımlı ve bilinçli birer hekim olarak yetiştirmektir. Bu itibarla öğrencilerimizi, ülkemizin güncel sağlık konularını kavramış, mevcut sorunların üstesinden gelebilecek düzeyde, hekimlik etiğine önem veren, topluma kaliteli sağlık hizmet vermeyi amaçlayan ve bunun için gerekli bilgi, beceri ve davranış biçimlerinde yeterli bireyler olarak hekimlik mesleğine hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizi araştırma yapmaya teşvik ediyor, araştırma projelerine bizzat katılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Temel bilimler ve bazı klinik dallarda doktora programları açarak, bu öğrencilerin mezun olduktan sonra bu programlara katılmalarını destekliyoruz.

Öğrencilerimizin, Erasmus,  Mevlana, Farabi gibi öğrenci değişim programlarına katılmalarını aktif olarak teşvik ediyoruz. Yurt dışında önde gelen sayılı tıp fakülteleri ile yapılacak karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değiştirme protokolleri ile eğitimde yeni perspektifler kazanmalarını planlıyoruz.   Böylece öğrencilerimizi tıp bilimleri yanında, sosyal ve kültürel yönden donanımlı, dünya ile yarışabilecek düzeye getirebilmeyi hedeflemekteyiz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesine Dekan olarak atanmanın sorumluluğunun bilincinde olarak, atacağımız her adımda idareci, öğrenci ve öğretim üyelerimizin ortak amaçlar doğrultusunda birlik, beraberlik ve huzur içinde hareket edeceğimize inanıyorum.

Güzel bir geleceğe birlikte yürümek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Vahdet GÜL