42856590380 Unvanı Adı Soyadı  Arş. Gör. Yusuf Kemal ARSLAN
Anabilim Dalı  Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Telefon  0446 226 18 18
E-posta ykarslan@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş